Minimalisme

Minimalisme wordt vaak gekaderd als een doorgedreven pleidooi voor ‘minder’. Less is more, heet dat dan. Een hang naar eenvoud in architectuur en design is nobel, want het heeft oog voor de essentie. Minimalisme is echter een verkeerde term. Maximalisme. Daar draait het om.

De Puydt HaardenDe Puydt HaardenDe Puydt Haarden

Miniem verschil

Minimalisme heeft haar plaats in de ontwerpgeschiedenis en dat stellen we heus niet in vraag. Wel de negatieve connotatie die de term heeft. Alsof het draait om schrappen, om kiezen en verliezen, om weggooien, ontdoen… Laten we liever voor het maximum gaan, datgene wat nodig is en welbewust. Het verschil is miniem, maar het resultaat maximaal. 

Schitteren in afwezigheid

Het wegwerken van ‘onnodige’ afleiding is een belangrijk streven in (interieur)architectuur. Een voorbeeld? Plinten of vullatten, stopcontacten of deurlijsten, dakranden.. eigenlijk allemaal vormelijke restanten van een verkeerd denkproces. Want je hebt ze eigenlijk niet nodig. Sterker nog, ze schitteren pas echt in afwezigheid. Denk daarom kamerhoog en kamerbreed, van deur tot kast of wand. Schrap wat niet past. Of beter: ga tot het maximum.

Deze moods illustreren actuele trends op het vlak van (interieur)design en hebben een louter informatief karakter.

De Puydt Haarden
Geïnspireerd door deze mood?
Neem contact op